Ser markedsmuligheter tross nedgang i 2021

Westcon-konsernet har lagt bak seg et tøft driftsår. Likevel ser daglig leder i Westcon Group, Jarle Sørhaug, store markedsmuligheter innen elektrifisering og grønne løsninger.


Sørhaug vurderer fremtidsmulighetene innenfor oljesektoren som utfordrende, men ser store markedsmuligheter innen elektrifisering og grønne løsninger i flere av konsernets markedsområder. Han ser på de neste fem årene som en spennende tid for Westcon, med store teknologiske skift og satsninger i maritim- og energisektor som potensielt kan åpne opp for flere pioner-prosjekter for datterselskapene.

–Vi har i alle år ligget i forkant av utviklingen ved å være tidlig ute med hybridisering og deretter elektrifisering av skip. Vi leverte verdens første hydrogenferje MF Hydra i fjor og den ble av Skipsrevyen kåret til «Ship of the Year 2021». Vi har startet på store hybridiseringsombygninger på 4 store ferjer i løpet av 2021, så vi styrker stadig vår posisjon innen det grønne skiftet i maritim sektor, sier han i  en pressemelding fra konsernet. 

Omsetningen i konsernet endte på 2,25 milliarder kroner i 2021, mot 2,49 milliarder kroner i 2020. 

Daglig leder Jarle Sørhaug mener konsernet har stort potensiale med grønne løsninger.(Foto: Westcon)

Ulike utfordringer

–Tiltakene for å redusere spredningen av covid-19 førte til noe redusert aktivitet gjennom året. Takket være solid innsats fra våre ansatte, kunder og leverandører lykkes vi med å tilpasse oss fortløpende til de endrede rammebetingelsene på en god måte. Pandemien satt sitt preg blant annet i form av forstyrrelser i verdikjeden, og vi har opplevd forsinkelser på flere av våre prosjekter, sier Sørhaug. 

– I tillegg så får vi nå andre utfordringer med krigen mellom Russland og Ukraina, med uforutsigbarhet på priser og levering av varer og tjenester, fortsetter han.

Westcon, som har hovedkontor i Ølensvåg, har i mange år vært en av de største arbeidsgiverne på Haugalandet. I pressemeldingen kommer det frem at konsernet sysselsatte 850 årsverk i 2021.  

– Uavhengig av konjunkturer og markedsutvikling har vi gjennom flere år investert mye i å tiltrekke oss, og holde på, kompetanse, i tillegg til å utvikle ny kompetanse gjennom eksempelvis lærlingordninger. Denne langsiktige tilnærmingen ser vi resultater av i et utfordrende fjorår, sier Sørhaug.

Vant Prosafe-saken

2021 har vært et utfordrende år som totalt gir konsernet et driftsunderskudd på 29 millioner, men salget av SEAM AS til oppkjøpsfondet Longship II i mars 2021 gir selskapet et meget godt årsresultat.

En hyppig omtalt nyhetssak har også vært Westcon Yards gående rettstvist med Prosafe Rigs, i forbindelse med sluttoppgjøret av riggen Safe Scandinavia. Westcon Yards ble av Gulating lagmannsrett frifunnet og Prosafe ble dømt til å betale opprinnelig krav, med tillegg for renter og saksomkostninger. Prosafe anket dommen inn for Høyesterett den 15. mai 2021. Ankeutvalget i Høyesterett avviste anken den 27. august 2021 og dommen ble dermed rettskraftig. 

–Vi er fornøyde med at vi nådde frem med vårt syn i lagmannsretten og at vi nå etter mange år endelig kunne sette et punktum for denne saken, sier Sørhaug.

Siste saker fra Medvind

Hva skjer i Medvind

Folk i vinden

Rediger Content Item
On test
Aktuelt detaljer
/aktuelt-details