Digitalisering, lønnsomhet og bærekraft

Første samling i kurset er 5- 6. september. Kurset gir 5 studiepoeng og blir gjennomført i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet.

Å forstå digitalisering er nøkkelen til å holde tritt med den teknologiske utviklingen og dra nytte av den. Digitalisering er ikke avgrenset til å være noe som skjer i en bransje, eller rundt en bestemt teknologi. Det er derfor nødvendig med mer kompetanse i både bedrifter og offentlige organisasjoner. I dette kurset vil du få en introduksjon til digitalisering og omstilling ut fra et helhetlig perspektiv. Du vil blant annet lære om hvordan digitalisering kan øke nytten og verdien for brukere, samtidig som det kan være lønnsomt for virksomheten, og bli en katalysator for bærekraftig utvikling.

Praktisk informasjon

 • Kurset gir 5 studiepoeng
 • Samlinger 
  • 5.- 6. september, kl. 08:30-15:30
  • 19. september, kl. 08:30-15:30
  • 3. oktober, kl. 08:30-15:30
 • Hjemmeksamen:  Frist for innlevering 18. oktober
 • Sted: Medvind24 i Ølensvåg, møterom Orkan
 • Egenandel for din arbeidsgiver: Mellom Kr. 4000-8800,- pr. student. 
  • Totalkostnaden blir fordelt på antall deltagere. 
  • Egenandelen blir mindre pr. deltaker til flere som deltar på kurset
 • Minimum studenter: 12
 • Maksimum studenter: 25

I løpet av kurset jobber du med en oppgave som kan være knyttet opp mot virksomheten din, som du til slutt leverer på en hjemmeeksamen. Bestått eksamen gir 5 studiepoeng. Dersom du velger å ikke ta eksamen, er obligatorisk oppmøte et krav for å kunne få kursbevis.

Foreleser og ansvarlig for kurset er Ole Thomas Fidjeland.

Innhold og oppbygning

HVL-kurs i Medvind

Målet med emnet er å gi en bred innføring i utviklingen innen digitalisering, med lønnsomhet og bærekraft som sentrale perspektiver.

Digitalisering igangsettes sjelden for digitaliseringens skyld. For private virksomheter kan fokuset på digitalisering for å sikre eller øke lønnsomhet være en drivkraft og utløsende faktor. For offentlig virksomhet eller ulike ikke-statlige organisasjoner kan fokuset være å sikre eller øke nytte eller verdi for brukere eller andre interessenter. Digitaliseringsprosjekter og digitaliseringsprosesser som planlegges og igangsettes for å gi økt kundeverdi eller økt brukerverdi kan kombineres med fokus på samfunnsansvar og bærekraft, slik at digitalisering blir en katalysator for bærekraftig utvikling. Digitalisering av samfunnet kan derimot også forsterke tilsiktede eller utilsiktede uønskede eller skadelige effekter, slik at digitaliseringen blir samfunnsskadelig.

Bedriftenes omgivelser har forventninger til bærekraft og samfunnsansvar, samtidig som bedrifter er avhengige av lønnsomhet for å overleve. Begge disse aspektene påvirkes av digitaliseringen av bedrifter, samfunn og individet.

Les mer om læringsutbyttet av kurset i HVL emneplan. 

Rediger Content Item
On test
Hva skjer detaljer
/hva-skjer-details