Satsar på Europa

Dei har eksportert til Europa sidan starten i 2017. Nå er Norsk Maskinformidling si utanlandssatsing systematisert.

Norsk Maskinformidling har eit stort europeisk nettverk for eksport. Her er maskinar på veg utanlands frå Larvik hamn. Foto: Norsk Maskinformidling

– Me har fått ein del faste samarbeidspartnarar i ulike land.

Det seier Aleksander Stople ved Norsk Maskinformidling i Ølen. Den sirkulære bedrifta driv reparasjon, oppgradering og gjenbruk av maskinar. Nyleg fekk dei årets berekraftpris av Haugesund sparebank. Det er det ein marknad for på kontinentet også. Nå går utanlandssatsinga så det susar. 

Stor, europeisk marknad i jordbruket

Målgruppa er både sluttkunde og forhandlarar, med fast kundebase over heile Europa. Norsk Maskinformidling har likevel peikt seg ut Spania, Island, Sverige og Finland som strategiske satsingsområde. Sluttkundane er ofte bønder som treng gode landbruksmaskinar frå bruktmarknaden. Norsk maskinformidling sine maskinar passar godt i dei fire landa dei satsar ekstra. Der finst nemleg både små og store aktørar innan jordbruket, slik som i Noreg. 

– Tillit er viktig

Norsk Maskinformidling satsar på kvalitet som ryktast utføre landegrensene. Nøkkelen er både produktet og eit nettverk av personar tett på kunden som er med og skapar tillit. 

– Tillit er viktig i Noreg. Når du skal kjøpa noko over landegrensene, er det endå viktigare. Dette er trygt og godt for den som kjøper, seier Stople. 

– Kva har de gjort rett?

– Me vil gjera ting skikkeleg, byggja litt kvar dag, bli litt betre kvar dag. Me føler ikkje at me forhastar oss, sidan me har drive med eksport sidan me starta. 

Agentar formildar kontakt

Handel til utlandet føregår gjerne via etablerte aktørar som allereie driv import av dei aktuelle maskinane. Når det er fornuftig, har Norsk maskinformidling direkte kontakt med sluttkunden via nettverket sitt. Lokale agentar formidlar kontakt gjennom store, bransjerelaterte plattformar, som lokale variantar av Finn.no. I Spania, som er mindre digitalisert, blir det annonsar i deira versjon av Bondebladet. 

Agentane handterer det administrative, som skilting, registrering og sertifisering av maskinen. Dei overtar ofte ansvaret for frakt etter at maskinen forlét hamna i Karmsund, Stavanger eller Drammen.  

– Må skjøna systemet

Tilliten til agent må vera gjensidig. 

– Agentane er aktørar som me veit driv i bransjen i ein viss størrelse. Det er folk me veit har kunnskap og ressursar. Der me vil nå sluttkunde, må me forstå kulturen. Dei skjønar både systemet, språket og kulturen, seier Stople. 

Likevel er det ikkje enorme forskjellar. 

– Me lærer at det som er viktig der, er viktig her. Det handlar om å levera varene og behandla folk på same gode måten som me behandlar norske kundar, seier Stople. 

Siste saker fra Medvind

Hva skjer i Medvind

Folk i vinden

Rediger Content Item
On test
Aktuelt detaljer
/aktuelt-details