Omega 365 Consulting kjøper PDS Protek og PDS Consult

Omega 365 Consulting kjøper samtlige aksjer i PDS Protek og PDS Consult. Avtalen ble signert nå i desember, og er et strategisk veivalg for begge selskapene som ønsker å styrke seg innen sektorene engineering og konsulentvirksomhet.

Avdelingsleder i PDS Protek, Trine Halsnes, administrerende direktør i PDS Protek, Geir Ivar Seime, konsernleder i Omega 365, Petter Aalvik, styreleder i Omega 365, Sigmund Lunde, avdelingsleder i Omega 365 Consulting, Jorunn Wathne Løhaugen, daglig leder i Omega 365 Complete, Anders Lunde og marked- og forretningsutvikler i PDS Gruppen, Øivind Erland satser nå sammen fremover i det nye selskapet Omega 365 Protek. Foto: Omega 365

Det nye navnet blir Omega 365 Protek og selskapet skal ha sitt kontor på Norheim i Haugesund.

– I Omega har vi lenge ønsket en satsing mot industrikunder innen design, analyse og detaljprosjektering, og med kjøpet av PDS Protek er vi i gang. Med PDS Consult ønsker vi i fellesskap å utvikle bærekraftige leveranser og en sterkere posisjon på konsulentområdet mot kundene våre. Kjøpet av selskapene betyr sterkere fagmiljø, større markedsandeler, flere kunder, nye muligheter, og sterkere tilstedeværelse på Haugalandet, sier konsernleder i Omega 365, Petter Aalvik.

Strategisk løft

– PDS Protek AS vil få en sterkere posisjon i markedet ved å bli en del av Omega-konsernet.

PDS Protek endrer navn til Omega 365 Protek AS. Selskapet er et "inhouse" og uavhengig ingeniørhus som ble etablert i 1991 med spisskompetanse innen design, analyse og detaljprosjektering. 

– Oppkjøpet vil gi PDS Protek et løft på flere måter, men viktigst er at alle ansatte er med videre, både i PDS Consult og PDS Protek, sier styreleder i PDS Gruppen og administrerende direktør i PDS Protek, Geir Ivar Seime.

– PDS Protek vil med et stort selskap som Omega 365 i ryggen skape muligheter for raskere vekst og større bredde i kundeporteføljen.  Det vil gi nye muligheter og utvikling for de ansatte i begge selskap. Men ikke minst vil det gi økt trygghet til de ansatte og gjøre selskapet mindre utsatt for markedssvingninger, sier Seime.

 Selv om PDS Protek og PDS Consult forlater PDS Gruppen vil samarbeidet med PDS Mecan bli videreført og avtaler opprettholdes videre. 

Godt samarbeid

Anders Lunde blir daglig leder i Omega 365 Protek AS. Med seg i ledelsen får han Geir Ivar Seime og Trine Halsnes fra PDS. 

– I Omega har vi siden i sommer jobbet med en satsing på entrepriser der vi tar på oss hele oppdrag innen prosjektgjennomføring og engineering. Nå blir dette en del av Omega 365 Protek. Vi har jobbet sammen med PDS lenge, og kjenner både de som jobber der og verdiene deres. Det er mye som taler for at dette skal bli et godt samarbeid, sier Lunde.

–  I tillegg så vi raskt at begge våre consulting-satsinger hadde tjent på et tettere samarbeid. Det er nesten unikt hva vi kan få til med vår felles konsulentvirksomhet sammen med Protek og de andre selskapene i Omegafamilien. Ideen om å eventuelt satse sammen som et selskap kom på banen tidligere i høst, forteller Lunde.

Både PDS Consult og Omega 365 Consulting er attraktive arbeidsgivere for konsulenter til olje- og gass- og landbasert industri. 

– Vi jobber mye likt på konsulentsiden, og har jobbet inn mot mange av de samme bransjene. At vi nå slår oss sammen styrker oss ytterligere, mener Lunde.

Siste saker fra Medvind

Hva skjer i Medvind

Folk i vinden

Rediger Content Item
On test
Aktuelt detaljer
/aktuelt-details