Offentlege anbod: Korleis kan fleire leverandørar ta del?

Velkommen til seminar om offentlege anskaffingar 17. januar, kl. 08.30, på Medvind i Ølensvåg.

Arrangementet er eit samarbeid mellom Fikse Næringsforening, Medvind Næringshage, Etne kommune og Vindafjord kommune. 

Program: 

 • Kl. 08.30 Nye reglar om offentlege anskaffelsar v/Odd  Åge Aas, Sparringspartneren

Som følgje av nytt regelverk skal nå miljø, klima og berekraft vektast 30 prosent i offentlege anskaffingar. Dei nye reglane trådde i  kraft 1.januar. Odd Åge Aas informerer om kva dei nye reglane betyr og korleis ein kan imøtekoma dei nye krava. 

Innkjøpsansvarlege i Vindafjord og Etne kommunar, Beate Tandrevold og  Bjarte Dagestad informerer om innkjøpsarbeid i kommunane:

 • Korleis jobbar kommunane med innkjøp? 
 • Pause
 • Korleis kan fleire lokale bedrifter ta del i offentlege anskaffelsar hjå kommunane? 
 • Tips og triks om offentlege anbod:
  • Korleis lesa anbodspapir? 
  • Korleis levera inn tilbod? 
 • Korleis kan me samarbeida vidare? 
 • kl. 11.30: Vel heim

Det blir opna for spørsmål og dialog undervegs. Send oss gjerne spørsmål i forkant dersom du lurer på noko spesielt rundt offentlege anskaffelsar. Spørsmål kan de senda oss via påmeldingsskjemaet.

Påmelding innan 15.januar

Arrangementet er gratis. 

Siste saker fra Medvind

Hva skjer i Medvind

Folk i vinden

Rediger Content Item
On test
Aktuelt detaljer
/aktuelt-details