Næringslivet ruller med russen

Næringslivet i Vindafjord vil rulle med russen og inviterer nå til en innholdsrik busstur til lokale bedrifter.

Intiativtaker og Director people & Community i AutoStore, Merete Vårvik Matre, er flankert av Annika Mæhle i Omega 365 Design (t.v.) og Erling Bjarte Rullestad, systemutvikler i Omega 365. Sistnevnte vil lede bussturen. Foto: Kristian Risanger

– Vi må vise ungdommene hva vi kan tilby før de reiser ut på studier, sier intiativtaker og Director people & Community i AutoStore, Merete Vårvik Matre. 

Det var Matre som kom på ideen om å ta ungdommen på alvor og invitere næringslivet med på rulling med russen. Tirsdag 21. mars blir 53 ungdommer som går siste året på studiespesialisering og påbygg på Ølen VGS hentet av Knapphus Buss. Deretter står nærings-gigantene klare på rekke og rad. På turen skal ungdommene innom både Helgevold, Ølen Betong, Omega 365, AutoStore og Westcon.

Før ungdommene drar

– Vi sitter jo alltid med spørsmålet: hvordan skal vi gi ungdommene kunnskap om næringslivet og jobbmulighetene lokalt, både for rekruttering av riktig og viktig kompetanse, men også for å lokke utflyttere hjem igjen. Da kom tanken på at vi selvsagt må fortelle hva vi har før de reiser ut, da er det lettere å komme hjem igjen og prøve mulighetene vi har her, forteller hun. 

– Vi må tenke på hva 18-åringene trenger å vite om næringslivet før de pakker kofferten, da er jo håpet vårt at returen deres blir enklere. 

Går alt etter planen, skal prosjektleder i Omega 365 Design, Annika Ørnes Mæhle, og systemutvikler i Omega 365, Erling Bjarte Rullestad, lede turen. 

Mange muligheter

Det skulle vise seg at de lokale bedriftene ikke var vanskelige å få med i prosjektet, flere mente dette var en viktig sjanse for å så noen frø i ungdommene. Veldig mange vet ikke hva som rører seg i bedriftene selv om de kan navnet på dem og vet hva de jobber med. 

Matre er opptatt av å vise frem mangfoldet av yrkesmuligheter og behov lokalt næringsliv vil ha i årene fremover. 

– Vi har mange store og internasjonale bedrifter som er ledende på sine felt. Målet er ikke å pepre denne gjengen med ungdommer med detaljkunnskap, men gi dem nok innsikt til å vite at her fins det muligheter for mange, sier hun. 

– Mange av bedriftene her er også så store at jobbmulighetene ikke er avhengig av en spesifikk kompetanse. En trenger ikke å være elektriker for å jobbe i Helgevold, eller ingeniør i AutoStore, understreker Matre.

Siste saker fra Medvind

Hva skjer i Medvind

Folk i vinden

Rediger Content Item
On test
Aktuelt detaljer
/aktuelt-details