Fikk en smakebit av arbeidslivet

På tirsdag og onsdag denne uken ble Medvind24 Næringshage fylt av 10. klassinger fra ungdomsskolene i Vikedal, Ølen og Skjold som deltok på et inititativ arrangert av Karrierelaboratoriet.

Fra høyre: Mikkel Bjørnsen Andreassen, Rune Aleksander Owe Halleraker, Petra Blikra og Marco Bergheim. Foto: Kristian Risanger

Karrierelaboratoriet er et konsept rettet mot 10.klassinger, som i flere år er blitt gjennomført hovedsaklig i Stavanger-området.  Målet med opplegget er å gi elevene mulighet til å utforske ulike yrker og bedrifter gjennom praktiske øvelser. Konsetptet er planlagt og gjennomført i tett samarbeid med lokale bedrifter.

Lokalene i næringshagen fungerte som et levende læringsmiljø, der hver stasjon var vert for en bedrift eller instans med relevante oppgaver. Dette gav elevene et innblikk i hva ulike yrker innebærer, fra å montere dørklokker til å manøvrere trailersimulator.

Blant de engasjerte avgangselevene var Sondre Aarekol, Håvard Kvamen, Sigbjørn Mokleiv, og Mathias Nintve. Ved Ølen Betongs stasjon fikk de prøve seg på betongfaget ved å konstruere en bro av mursteiner. Selv om de fire guttene var usikre på fremtidige karrierevalg, uttrykte de en felles entusiasme for den lærereike opplevelsen i næringshagen..

På spørsmål om hva de håpet å oppnå gjennom denne dagen, svarte Sondre: 

– Lære mer, få informasjon om bedrifter og ulike yrker som finnes, sa han og la vekt på det er stor verdi i praktiske opplevelser som kan vise frem mer av næringslivet og fremtidige karrierer. 

Thomas Hustveit Nybru


Siste saker fra Medvind

Hva skjer i Medvind

Folk i vinden

Rediger Content Item
On test
Aktuelt detaljer
/aktuelt-details