Frå det maritime til Medvind

Line Andersen (47) er ny prosjektleiar i Medvind Næringshage. Med seg i bagasjen har ho lang erfaring frå bedriftsutvikling, prosjektleiing og mangfaldsrekruttering.

Denne veka byrja Line Andersen i ny jobb som prosjektleiar i Medvind Næringshage. Foto: Kristian Risanger

– Skikkeleg flaks at Medvind og eg fann kvarandre! 

Det seier Line Andersen (47), siste tilskot i staben til næringshagen. Denne veka er ho delvis i gang i stillinga som prosjektleiar. Andersen, som smått har begynt å jobba i Medvind, har nettopp gjort seg ferdig med si 40 prosent stilling i Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland. I løpet av mai avsluttar ho også prosjektleiarjobben i Maritime Bergen, og går over i full stilling i Medvind Næringshage. 

Line Andersen (47) 

       
  • Kjem frå Bergen, bur på Bjoa
  • Ny prosjektleiar i Medvind Næringshage
  • Utdanna allmennlærar frå Høgskulen på Vestlandet
  • Har delmaster i leiing frå BI, arkeologi grunnfag og studiar i psykologi   

– Er til for bedriftene

Det er ikkje flaksen som har gjort at Medvind Næringshage har skote gullfuglen med Andersen. Stikkordet i Andersen si karriere er det maritime, etter at ho byrja i Norsk Sjømannsforbund i 2008 i Oslo, og seinare gjekk over til det maritime i Bergen. Svært mykje er overførbart til næringslivet i Etne og Vindafjord. 

– Medvind24 jobbar på same måte eg er vane med. Både Maritime Bergen og næringshagen er til for målbedriftene, seier Andersen. 

Dermed held ho fram med å fasilitera næringslivsutvikling og å leia prosjekt. Forskjellen er eit breiare nedslagsfelt i bransje, medan det blir noko smalare geografisk. 

Mykje skjer i Etne og Vindafjord

Andersen ser fram til å jobba med bedrifter og organisasjonar lokalt, med ei overvekt av små og mellomstore bedrifter. Etter å ha flytta frå Bergen til Bjoa under pandemien, er Andersen imponert over det mangfaldige næringslivet i Etne og Vindafjord. I nabolaget på Bjoa er ho tett på ei rekkje store bedrifter. 

– Eg er overraska over kor mykje som skjer i Vindafjord, både innan industri og ellers. Det er mykje større her enn eg trudde. Og sjølv om eg er veldig glad i det maritime, blir det spennande å læra meir om andre bransjar òg, seier Andersen. 

Samstundes som Andersen (i midten) kjem for fullt inn på laget til sommaren, blir det nokre endringar i staben. Forretningsutviklar Morten Helland tar over som fungerande dagleg leiar når Kari Aakra går ut i permisjon i juni. Foto: Kristian Risanger

Snart i full gang

Dei neste månadene er planen å setja seg inn i dei mange aktivitetane, prosjekta og aktørane Medvind jobbar med. Prosjektleiar Andersen kjem blant anna til å jobba med næringshageprogrammet, Vindafjord Arbeidsgiverforum (VAF) og rekruttering av unge. 

– Eg vil slengja meg på alt Kari og Morten driv med, og læra meg mest mogleg, før eg får ansvar for mine felt, seier Andersen. 

Framover vil det bli nokre endringar i nettopp Medvind-staben. Dagleg leiar Kari Aakra vil frå juni gå ut i permisjon, og forretningsutviklar Morten Helland tar då over som dagleg leiar i perioden. Aakra er strålande nøgd med å ha Andersen med på laget. 

– Line sin bakgrunn frå bedriftsnettverk og næringslivsutvikling skilde seg klart ut. Ho har lang erfaring frå prosjektarbeid som me vil få stor nytte av her, seier Aakra. 

Aakra set pris på å få inn ein ressurs med utanfrå-briller på både lokalt næringsliv og arbeidet til Medvind Næringshage. 

Siste saker fra Medvind

Hva skjer i Medvind

Folk i vinden

Rediger Content Item
On test
Aktuelt detaljer
/aktuelt-details