Elementbygg Vest bidrar på grønt Eramet-prosjekt

Elementbygg Vest i Ølen leverer betongelement til Eramets grønne energiprosjekt i Sauda. Fabrikken satser nå på gassmotorer som skal omdanne gass fra ovnene til varme og strøm.

Eramet i Sauda har mål om å oppnå negativt karbonutslipp, nå innstallerer de seks gassmotorer for å omdanne gass til varme og strøm.

Elementbygg Vest er underleverandør til Brødrene Selvig som er entreprenør på jobben med å bygge motorhus til de seks nye gassmotorene som skal inn på anlegget, fra før har Eramet en pilot–gassmotor som ble startet opp i september 2021. 

Stor jobb

Elementbygg Vest skal levere betongelement til motorhusene, en stor jobb som daglig leder Vidar Miljeteig mener skal være ferdig til jul. 

– Dette er en stor og viktig jobb for oss nå i høst. Eramet legger grunnlaget for grønn utvikling, og dette prosjektet er stort i internasjonal målestokk. Det er veldig kjekt at vi kan bidra her, sier Miljeteig. 

Han viser til at det er utfordrende å montere element inni et eksisterende bygg, der det er ganske trangt. 

– Vi brukte litt tid på å finne ut hvordan vi skulle løse det, men nå har vi fått god kontroll, forteller Miljeteig.

Fikk investeringsstøtte

Eramet Norway er ledende på produksjon av raffinerte manganlegering som er en viktig del av stål-produksjon. Nå skal den blå flammen på taket nyttes til noe fornuftig i stedet for å forsvinne mot himmelen. 

– Denne gassen som i dag brenner i en flamme har en brennverdi som gjør av vi kan bruke den til å drive gassmotorer. I 2021 installerte vi en pilot, som vi var først i verden i vår bransje på å teste ut. Den motoren fungerte bra, og dermed var vi klare til å satse videre, forteller prosjektleder for det såkalte NewERA-prosjektet hos Eramet, Marius Foss. 

I mars tidligere i år fikk Eramet gjennomslag på en investeringssøknad, og med god støtte fra ENOVA, kan de dermed investere i seks nye gassmotorer som nå skal installeres. Prosjektet vil gi ca 100 GWh med elektrisk energi per år, og 150 GWH med termisk energi, altså varme. Varmen har Eramet planer om å utnytte både internt og eksternt, blant annet via Sauda Energi som driver fjernvarmeanlegget i Sauda.

Klare utslippsmål

– Dette vil i neste omgang også gi oss mulighet for CO2-fangst, og vi er nå også i gang med å installere et pilotanleggg for karbonfangst her i Sauda. VI har et mål om å oppnå negative karbonutslipp gjennom en kombinasjon av karbonfangst og lagring, samt bruk av biokarbon som delvis erstatning for fossile reduksjonsmidler, forteller Foss. 

Målet er at alle syv gassmotorene skal være i drift om et år, før jul i 2024. Marius Foss gleder seg også over at lokale bedrifter er i sving i prosjektet. 

– Dette er jo store jobber som vi må konkurranseutsette, og vi er glade for at det lokale næringslivet melder seg på.  Da bygger vi også kompetanse lokalt og ikke minst kan vi finne frem til kostnadseffektive løsninger med lokale aktører som er tett på, mener han. 

Siste saker fra Medvind

Hva skjer i Medvind

Folk i vinden

Rediger Content Item
On test
Aktuelt detaljer
/aktuelt-details