Business English

På tide å friske opp forretningsengelsken? Høgskulen på Vestlandet og Medvind Næringshage inviterer til kurs i Business English, 3-4. april. Gjesteforelesere er Vy Baldwin fra Vy Strategy og Olena Taymanova fra RamBase Cloud ERP.

Engelsk er det mest utbredte språket i internasjonal forretningskommunikasjon. Med solide engelskkunnskaper blir det lettere å kommunisere effektivt med internasjonale partnere, kunder og kolleger.

Kurset vil legge vekt på engelsk som du trenger i arbeidet ditt, særlig med tanke på kjøp, salg, forhandlinger og kommunikasjon med kunder og handelsparter. Du vil også lære «basic business» og «legal vokabular» i tillegg til grammatikk, høflighet, formalitet og konsis skriving. 

Kursholder er Mathilde Lindivat, fra Høgskulen på Vestlandet. 

Gjesteforelesere er Vy Baldwin fra Vy Strategy og Olena Taymanova fra RamBase Cloud ERP: 

Gjesteforelesere er Olena Taymanova (t.v) og Vy Baldwin

Product Marketing Specialist i RamBase Cloud ERP, Olena Taymanova:

Hvordan formidle informasjon om et komplekst produkt gjennom et enkelt budskap, som ikke bare blir hørt, men også forstått? Olenas karriere innen produktmarkedsføring har vært rettet mot nettopp denne problemstillingen.  I jobben sin hos RamBase Cloud ERP, leder hun team i Norge og UK for å utforme historien om merkevaren, gjennom historieforelling og kundereise. 

Vy Baldwin, grunnlegger og daglig leder av markedsføringsbyrået Vy Strategy:

Vy Baldwin har lang erfaring og bakgrunn innen kommunikasjon og markedsføringsstrategi, både i Norge og USA.  Hun er grunnleggeren av Vy Strategy, et Haugesundsbasert konsulentselskap innen markedsføring og strategi. 


Praktisk informasjon

 • Samling 3.-4. april 2024 kl. 08:30-15:30
 • Hjemmeksamen: frist for innlevering 19. april
 • Sted: Medvind24 i Ølensvåg, møterom Orkan
 • Arbeidskrav er deltakelse på samlingen
 • Egenandel for din arbeidsgiver 
  • Mellom kr. 1800-3700,- pr. student (egenandelen blir mindre pr. deltaker til flere som deltar på kurset)

Meld deg på her!

HVL-kurs i Medvind

 • Kurset er en del av kurspakken som tilbys av  Høgskulen på Vestlandet (HVL) i samarbeid med Medvind Næringshage og Vindafjord Arbeidsgiverforum. 
 • Studietilbudet er for deg som jobber i en bedrift eller kommuner på indre Haugalandet eller regionene rundt. 
 • Kurset koster ikke noe for deg som deltaker, men det påløper en egenandel for virksomheten du jobber i. Du må derfor oppgi arbeidsgiver og fakturainformasjon i påmeldingsskjemaet. Resten av kurskostnadene er dekket av offentlige midler til fleksibel og desentralisert utdanning via Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
 • Slik søker du: 
  • Meld deg på via påmelding på VAF sine nettsider 
  • Avklar med arbeidsgiver på forhånd. Påmeldingslisten videresendes til HVL.
  • Videre vil du få tilsendt en e-post fra Opptaksavdelingen ved HVL, merk at det er viktig å lese mailen grundig og svare på det som etterspørres, Opptak spør gjerne om mer informasjon dersom du har bakgrunn i realkompetanse, her må arbeidsgiver være på ballen og raskt lage dokumentasjon for søker.
  • Opptaksavdelingen vil så behandle din søknad og formelt ta deg opp til utdanningen. Når opptaket er behandlet, vil du få et tilbud fra HVL om plass på kurset, som du må takke ja til for å få delta.

Innhold og oppbygning

På kurset vil du utvikle ferdighetene dine i å skrive og snakke engelsk som er avgjørende for å kommunisere i et profesjonelt, forretningsorientert miljø. Du vil tilegne deg de nødvendige ferdighetene for å bruke virksomhetsspesifikke ordforråd effektivt, i oppgaver som å levere presentasjoner, komponere forretningsrapporter og tilhørende dokumenter, og engasjere deg aktivt under møter. Kurset vil være en blanding av leksjoner om vokabular og grammatikk, interaktive aktiviteter, diskusjoner og skriftlige øvelser.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidatene skal ha:

 • Kunnskap om vokabular knyttet til virksomhet og kommunikasjon i et virksomhetsorientert miljø
 • Kunnskap om hvordan du strukturer og skriver profesjonell e-post, formelle brev, forretningsrapporter og andre relevante dokumenter
 • Kunnskap om strategier for forhandlinger på engelsk

Ferdigheter

Kandidatene skal kunne:

 • Bruke grunnleggende forretningsengelsk ordforråd effektivt
 • Ha et grunnlag for utarbeide forretningsrapporter, kontrakter og korrespondanse på forretningsorientert engelsk
 • Gjennomføre presentasjoner på forretningsorientert engelsk

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Kjenner den generelle strukturen til formelle tekster som kontrakter og forretningsrapporter
 • Kan gjennomføre diskusjon om kontraktsforhandlinger på forretningsrettet engelsk
 • Kan effektivt korrespondere muntlig og skriftlig på forretningsorientert engelsk

Les mer i emneplanen på HVL sine sider. 


Rediger Content Item
On test
Hva skjer detaljer
/hva-skjer-details