Omega 365 med rekord-rekruttering

Omega 365 Solutions har satt seg som mål å rekruttere 200 nye ansatte de neste tre årene. Etter en vår og sommer med mye interesse for de ledige stillingene er allerede 50 nå på plass.

Image
Svein Tore Haraldseid og Jan Christian Brataas i Omega 365 Solutions er stadig på jakt etter flere talentfulle systemutviklere til bedriften. (Foto: Omega 365 )


Bedriften er fremdeles på jakt etter nye systemutviklere, som gjerne er både nyutdannede og sultne på nye utfordringer. Omega 365 nådde nylig en ny milepæl med 1600 ansatte i konsernet. Fremover trengs det både systemutviklere og prosjektledere, som gjerne har kompetanse og bakgrunn fra ulike bransjer. Tradisjonelt sett har programvaren til Omega 365 blitt mye brukt i olje- og gassektoren, men etter hvert har teknologibedriften utvidet kundekretsen ut i helsesektoren, infrastruktur og byggebransjen og nå satses det sterkt på grønne og alternative energibransjer.

Store muligheter

– Her er det store muligheter faglig for dem som har lidenskap og interesse i en av disse bransjene. Er du interessert i for eksempel havvind, karbonfangst eller hydrogen, har du mulighet gjennom våre prosjekter sammen med våre kunder som er ledene aktører innen disse bransjene, sier Jan Christan Brataas, Head of Cloud, Technology and Products i Omega 365 Solutions i en pressemelding.

Både Svein Tore Haraldseid, General Manager i Omega 365 Solutions, og Jan Christian Brataas ser at hovedkontoret i Ølensvåg gir gode utfordringer og ikke minst spennende muligheter for de som ønsker å satse, og som gjerne vil ut i verden for å finne sin arbeidsplass. Det blir også pekt på muligheter ved utenlandskontorene i Canada, Houston, Pau, Perth og Singapore.

– Vi ser at kontoret vårt i Ølensvåg er et springbrett både for andre lokasjoner i Norge, men også for resten av verden. Vi trenger at systemutviklerne våre tar sats og at de ønsker å kunne reise ut til prosjektene og bedriftene lokalt der det trengs, mener Brataas.

Han viser til at det også er behov for flere ansatte ved alle Omega 365-avdelingene nasjonalt, i tillegg til i Ølensvåg. Søknadsmassen viser at de som søker så langt kommer fra hele landet, og at mange har oppdaget hjørnesteinsbedriften i Ølensvåg som en attraktiv og spennende arbeidsplass.

– Vi trenger fremoverlente, sultne og engasjerte utviklere med lidenskap innen moderne utviklingsteknologier i web, mobil, database og Cloud.

Ny skyplattform

De siste årene har Omega 365 Solutions satset stort i den offentlige sektoren og fått et solid fotfeste i bygge- og infrastrukturbransjen. Nå har selskapet planer om en større satsing internasjonalt så vel som i Norge med den nye skyplattformen Omega 365. Omega 365-konsernet sysselsetter ca. 350 medarbeidere globalt innenfor forretningsområdet programvare. Det norske selskapet har ca. 240 ansatte, som jobber på oppdrag ved kundens lokasjoner eller på Omega 365 Solutions kontorer i Stavanger, Bergen, Haugesund, Ølensvåg, Kristiansund, Oslo og Stjørdal. Fra før har Omega 365 Solutions en lang historie med å tilby prosjektstyringssystemet Pims til kunder innen olje- og gassbransjen. Omega 365 Solutions er et av flere datterselskap i konsernet Omega 365.

Folk i vinden

Tips oss!

Folk i vinden

Har dere en ny kollega på laget? Send oss en epost og vi legger det ut på Folk i vinden!

Send tips
Har du en god Medvind-sak?

Har du gode tips fra næringslivet i Vindafjord? Stikk innom, eller kontakt oss!

Send tips
Kalender

Har du forslag til ny kalenderoppføring?

Send tips
T E S T