Ølen Betong styrker seg i Nord-Norge

1. januar 2022 fusjonerte Arnesen Betong AS og Kirkenes Ferdigbetong AS med Ølen Betong AS og Ølen Betong Transport AS.

Ølen Betong satser nå ytterligere i Nord-Norge. (Foto: Ølen Betong)


Ølen Betong styrker nå posisjonen i Nord-Norge. I april i fjor kjøpte ØB Group AS alle aksjene i Arnesen Betong AS. Den lokale betongprodusenten i Alta er kjent for produksjon og transport av ferdigbetong i Finnmark. Videre kjøpte ØB Group de resterende 50 prosentene av aksjene i Kirkenes Ferdigbetong AS i september 2021. Kirkenes Ferdigbetong driver med produksjon og transport av ferdigbetong, og har betongstasjoner i Kirkenes, Tana og Vadsø i Finnmark. 

– Etter oppkjøpene av Arnesen Betong og Kirkenes Ferdigbetong er det naturlig for oss å fusjonere disse selskapene inn i Ølen Betong og Ølen Betong Transport for å drive virksomhetene på samme måte som resten av den heleide ferdigbetongvirksomheten i konsernet, og for å oppnå ønskede synergier, sier konsernleder Svein Atle Berge. 

Samarbeider på tvers

Det betyr at produksjon og salg av ferdigbetong i heleid virksomhet drives av Ølen Betong, mens transportvirksomhet drives i Ølen Betong Transport. 

– Vi ser fram til å få disse virksomhetene inn i Ølen Betong og Ølen Betong Transport. I kombinasjon med vår eksisterende avdeling i Hammerfest har vi nå en betydelig aktivitet i Finnmark. Framover vil vi jobbe med å innføre våre rutiner og systemer, og organisere avdelingene som en region for å oppnå bedre samhandling og for å kunne levere et enda bedre tilbud til våre kunder i regionen, sier daglig leder i Ølen Betong og Ølen Betong Transport, Lars Arvid Norekvål. 

– Vi ønsker nå å opprette region nord, hensikten er helt klart å dra fordeler av det samarbeidet vi kan gjøre på tvers av avdelinger i Finnmark. For regionen totalt sett innebærer dette at en nå har en aktør på plass som trygt kan ivareta alt fra små til veldig store prosjekter på en god måte, dette blir rett og slett veldig bra sier Anders Molland, divisjonsleder for ferdigbetong i Ølen Betong. 

God kompetanse

Han legger også vekt på at det er kjekt å stifte bekjentskap med så solide og kunnskapsrike betongfolk langt nord. 

– Her har vi knyttet til oss personell som bidrar direkte med en utrolig god kompetanse på det vi driver med, dette bare må bli bra, avslutter Molland, og ønsker samtidig alle nye kollegaer velkommen til ØB/ØBT familien.

 

Tips oss!

Folk i vinden

Har dere en ny kollega på laget? Send oss en epost og vi legger det ut på Folk i vinden!

Send tips
Har du en god Medvind-sak?

Har du gode tips fra næringslivet i Vindafjord? Stikk innom, eller kontakt oss!

Send tips
Kalender

Har du forslag til ny kalenderoppføring?

Send tips
T E S T