Biogassanlegg i Etne får Enova-støtte

Enova har tildelt RENEVO 60 millioner kroner til bygging av biogassanlegg i Etne. Dette blir det andre biogassanlegget RENEVO bygger, og til sammen har Enova tildelt bedriften 110 millioner kroner i støtte til biogassanlegg på Stord og i Etne. 

Byggestart på Etne-anlegget blir etter planen til sommeren. Det forventes full gassproduksjon rundt ett år etter oppstart av bygging.(Illustrasjon: RENEVO)


-Vi er glade for at Enova vurderer prosjektet vårt til være så bra at de tildeler en så betydelige støtte. Støtten er også helt avgjørende for at vi kan gå i gang med prosjektet, sier Jan Kåre Pedersen, administrerende direktør i RENEVO i en pressemelding.  

Byggestart til sommeren

Rammeløyve for bygging er på plass. RENEVO går i gang med graving til sommeren/høsten, og det forventes gassproduksjon rundt ett år etter byggestart. Tilgang til husdyrgjødsel og kaifront har vært avgjørende for valg av lokasjon for anlegget. Produksjonen vil hovedsakelig bestå av husdyrgjødsel og fiskeavfall, men også slakteri- og matavfall er aktuelle innsatsfaktorer i produksjonen. 

- Vi er blitt veldig godt mottatt i Etne. Bøndene er imponerende driftige, og de ser at det ligger mange gevinster i et samarbeid med et biogassanlegg, både økonomisk og med hensyn til klima. Også møte med kommunen har vært veldig positivt, sier Jan Kåre Pedersen, administrerende direktør i RENEVO.  

690 biogassbiler

RENEVO planlegger å bygge til sammen ti biogassanlegg i Norge. Igangsetting av prosjekt nummer to medfører at vi starter detaljplanleggingen av anlegg nummer tre. Målsettingen er å produserer en TWh innen fem år.  Biogassanlegget i Etne vil bli tilnærmet dobbelt så stort som biogassanlegget til RENEVO på Stord. Anlegget skal produsere energi i størrelses orden 115 GWh. Til sammenlikning skal biogassanlegget på Stord produsere 60 GWh. Biogassproduksjonen i Etne vil dekke det årlige energibehovet til 690 biogassbiler eller 379 biogassbusser. Alternativt kan produksjonen erstatte 10 prosent av tungoljen eller 10 prosent av naturgassen som vert brukt i innenriks sjøfart. I tillegg til biogass vil biogassanlegget produsere flytende bioCO2 fra rågassen, og biogjødsel fra restråstoffet. 

 

Tips oss!

Folk i vinden

Har dere en ny kollega på laget? Send oss en epost og vi legger det ut på Folk i vinden!

Send tips
Har du en god Medvind-sak?

Har du gode tips fra næringslivet i Vindafjord? Stikk innom, eller kontakt oss!

Send tips
Kalender

Har du forslag til ny kalenderoppføring?

Send tips
T E S T