Hopp til innhald

Compilation failure:

 • E:\Temporary ASP.NET Files\X.omega365.com\root\859e22b1\RazorCache\medvind24.no\test-kari\Article_637919085584200000.cs(17,31): error CS1513: } expected
 • E:\Temporary ASP.NET Files\X.omega365.com\root\859e22b1\RazorCache\medvind24.no\test-kari\Article_637919085584200000.cs(18,83): error CS1002: ; expected
 • E:\Temporary ASP.NET Files\X.omega365.com\root\859e22b1\RazorCache\medvind24.no\test-kari\Article_637919085584200000.cs(18,22): error CS1955: Non-invocable member 'AppframePage.Where' cannot be used like a method.

Generated code:

0000:	using Aggregates = Appframe365.Common.Data.Utils.Aggregates;
0001:	using Appframe365.Common.Data.Columns;
0002:	using Appframe365.Web.Razor;
0003:	using System;
0004:	using System.Data;
0005:	using System.Linq;
0006:	using System.Web.Helpers;
0007:	using eDescAsc = Appframe365.Common.Data.Utils.eDescAsc;
0008:	
0009:	
0010:	
0011:	public class RazorCode : AppframePage {
0012:	public static void Run(System.ObjectParams=null){
0013:	 
0014:	  var items = Article.SiteArticles
0015:	          .OrderByDescending(a => a.SortOrder)
0016:	          .Take(26);
0017:	          .Where(a => a.Tags.Any(b => b.SiteTagName == "sommervikaren"))
0018:	
0019:	WriteLiteral("\r\n\r\n\r\n<span>");
0020:	
0021:	 Write(items.First().ArticleID);
0022:	
0023:	WriteLiteral("</span>\r\n\r\n<span>");
0024:	
0025:	 Write(items.First().Tags);
0026:	
0027:	WriteLiteral("</span>");
0028:	
0029:	  }
0030:	}
0031:	

Folk i vinden

Tips oss

Folk i vinden

Har de ein ny kollega på laget? Send oss ein e-post så legg me det ut på Folk i vinden!

Send tips

Har du ei god Medvind-sak?

Har du gode tips fra næringslivet i Vindafjord? Stikk innom, eller kontakt oss.

Send tips
T E S T