Hopp til innhald

 

Saga Bygg kjøper Kalstveit & Vik

Selv om Saga Bygg nå har kjøpt aksjene i Kalstveit & Vik skal byggefirmaet i Skjold drive som før. Målet er å bli et større fagmiljø, samtidig som en står sterkere i kampen om de gode fagfolkene. 


Sigmund Langeland (t.v) og Bjørn Frode Hustoft i Kalstveit & Vik har tro på at samorganiseringen med Saga Bygg blir bra for utviklingen. Det er Narve Susort og Jørgen Sletten i Saga Bygg enige i.– Alt blir som før, alle beholder jobbene sine og vi blir like synlige som Kalstveit & Vik som vi har vært før,. Utad blir det ingen endring, men vi gjør dette for å sikre bedriftsutviklingen fremover, sier Sigmund Langeland i Kalstveit & VIk. 

Han og medeier Bjørn Frode Hustveit grunngir salget med et ønske om å komme inn i et større faglig miljø med flere muligheter og potensiale for videre vekst.

 Større fagmiljø

– Det blir stadig mer utfordrende å være en liten og mellomstor bedrift når det gjelder offentlige krav, HMS, systemer etc. Overtakelsen vil føre til et sterkere Kalstveit & Vik og bidra til å trygge arbeidsplassene til de ansatte både i Kalstveit & Vik as og Saga Bygg as, sier daglig leder i Kalstveit & Vik, Sigmund Langeland i en pressemelding.

Etter oppkjøpet vil både Saga Bygg og Kalstveit & Vik bestå som egne enheter og jobbe som før i sine markeder. Selskapene vil imidlertid ha et mye tettere samarbeid og samkjøre en del på administrativt nivå, som HMS, kvalitetsikring, miljø, sertifiseringer og økonomi, sies det i pressemeldingen.

Til sammen har bedriftene omtrent 40 ansatte og ca. 100 millioner kr i årlig omsetning.

Tøff rekruttering

Jørgen Sletten, daglig leder i Saga Bygg, forteller at byggmesterfirmaet han leder har møtt på de samme utfordringene som Kalstveit & Vik.

– Samtidig er Saga Bygg i god utvikling og vi har behov for flere fagfolk. Med et samarbeid mellom selskapene så vil dette føre til mer fleksibilitet flere store driftsfordeler som vil styrke begge selskapene, sier Sletten i pressemeldingen.

Tradisjonelt sett har Saga Bygg og Kalstveit & Vik operert i noe forskjellige geografiske markeder. Med oppkjøpet og samarbeidet vil selskapene nå sammen dekke og kunne tilby sine byggtjenester over hele Haugalandet og innover i distriktet.

 

Ledige stillingar

Brødrene Midthaug AS
Frist: 10. apr
IKKJE PUBLISER Utbjoa Armering & Sveis AS
Frist: 01. okt
IKKJE PUBLISER Elementbygg Vest
Frist: 01. jul

Folk i vinden

Tips oss

Folk i vinden

Har de ein ny kollega på laget? Send oss ein e-post så legg me det ut på Folk i vinden!

Send tips

Har du ei god Medvind-sak?

Har du gode tips fra næringslivet i Vindafjord? Stikk innom, eller kontakt oss.

Send tips
T E S T