Hopp til innhald

Ølen Betong i mål med Hywind Tampen-prosjektet 

Substrukturene til den flytende vindparken Hywind Tampen er nå ferdig støpt og Ølen Betong kan se tilbake på et suksessfullt bærekraftprosjekt på Dommersnes. 

Ølen Betong er ferdig med sin del av Hywind Tampen-prosjektet. Nå skal vindmøllene videre til Gulen. (Foto: Økland Foto)

Ølen Betong har levert 35.000 kubikk til Hywind Tampen som er i ferd med å bli verdens største flytende havvindpark. Prosjektet er den første glide-støpningen av et betongunderstell til et offshoreprosjekt i Norge siden Troll A-plattformen i 1995, og har gitt Ølen Betong en spennende og krevende arbeidsperiode siden oppstarten på Stord i januar 2021. De 20 første meterne av substrukturene ble støpt på Stord, noe som krevde en produksjon på 10.000 kubikk fra januar og frem til påske.

– For oss har dette vært et stort prosjekt der hele organisasjonen har fått testet seg. Men vi må kunne si det har vært en suksess, sier teknologileder i Ølen Betong, Roar Vigre. 

Hektiske måneder

Geir Finnesand (t.v) og Roar Vigre er godt fornøyd med prosjektet. (Foto: Ølen Betong)

Sammen med prosjektleder Geir Finnesand ser han tilbake på noen hektiske måneder der produksjonskapasiteten til Ølen Betong har fått testet ut hva de er gode for. I månedsskiftet april/mai i fjor ble de «halvferdige» fundamentene slept fra Stord til Dommersnes der det ble satt opp et mobilt blandeverk som etter planen skulle produsere 3-7 kubikk i timen til glidestøpen, døgnet rundt i nesten et helt år.

– For meg var det veldig spennende å få bli en del av dette prosjektet våren 2021. Jeg kjenner Aker-systemet godt fra før og vet hva som må til for å få et så komplekst prosjekt til å flyte. Jeg har vært opptatt av å ha gode backup-løsninger på plass hele tiden. Vi vet at ting skjer i en så krevende produksjon, derfor er det viktig å ha gode reserve-anlegg. I produksjonsperioden på Stord fungerte Gismarvik som backup-anlegg mens Ølensvåg bidrog som reserve for produksjonen på Dommersnes, sier Finnesand. 

Geir Finnesand er leder for marked og teknologi ferdigbetong i Sandnes & Jærbetong. Sandnes Betong ble en del av Ølen Betong￾gruppen i 2013, og i 2016 kom også Jærbetong inn i gruppen. 

– Et vanlig blandeverk er ikke laget for å gå døgnet rundt i en ekstrem lang periode. Det vedlikeholdet som en vanligvis kan utføre på kveldstid er det ikke rom for her, forteller prosjektlederen.

Unikt omfang

Det er Aker Solutions som er hovedentreprenør på kontrakten for å levere substrukturene som har en kontraktsverdi på 1,5 milliarder kroner. Kontrakten er tildelt av operatør Equinor med partnere.  Havvindparken som består av 11 vindturbiner skal forsyne Gullfaks og Snorre med strøm og slik bidra til å redusere utslipp tilsvarende årlige utslipp fra 100 000 personbiler.

– Omfanget på dette prosjektet gjør det spesielt, det er noe som ikke er gjort før. Vi forsto tidlig at vi måtte rigge organisasjonen og sikre oss rett kompetanse. I fjor fikk vi også en krevende kuldeperiode hvor det ble vanskelig å få vasket og produsere tilslag på en god måte, forteller teknologileder Roar Vigre.

– Vi har lært utrolig mye gjennom hele prosjektet. Selv om vi mange ganger har vært varme i hodet av utfordringene som dukker opp, så har dialogen med Aker Solutions vært veldig god , sier Vigre før han legger til at tett og god dialog i prosjektledelsen også er sentralt.

– Vi kjenner hverandre godt og det er viktig, mener han og får støtte fra prosjektleder Finnesand. 

Roar Vigre viser til at prosjektet er en del av Ølen Betong sitt fokus på grønne og bærekraftige prosjekt. (Foto: Økland Foto)

Videre til Gulen

Vindturbinene i Hywind Tampen monteres på flytende betongskrog. Etter at de 20 første meterne av fundamentene ble støpt i tørrdokk på Stord ble de slept over til Dommersnes der de nå er blitt over 100 meter høye. Næringsarealet på Dommersnes er perfekt for havvindprosjektet som ikke minst krever dypvannskai siden understellene til havvindturbinene i stor grad vokser under vannflaten.

Støpningen på Dommersnes ble ferdigstilt 15. mars, nå skal de flytende betongunderstellene slepes til Gulen for montering av selve vindturbinene før ferden går videre ut i Nordsjøen. Totalt har om lag 200 personer hatt arbeidsplassen sin på Dommersnes gjennom produksjonsperioden.

– Dommersnes er absolutt et attraktivt næringsområde, spesielt på grunn av kaiområdet. Likevel kan vinden være utfordrende og vi hadde en liten periode det ble så sterke kast at vi måtte stoppe pumpebilene, forteller Finnesand.

Gjennom perioden på Dommersnes ble også veien ut til området oppgradert, noe som i utgangspunktet var positivt, men som likevel også gav utfordringer.

– Veien var smal og stygg så det var et løft for hele området at den ble utbedret. Men det ble en del unødvendig venting for bilene våre, så ideelt sett skulle vi nok sett at den utbedringen var ferdig før vi startet opp, mener Vigre. 

Del av miljøprofil

Nå skal det ryddes på anleggsområdet, og rest-betong skal leveres til lokalmarkedet. Finnesand og Vigre håper en slipper å pakke det mobile blandeverket ned, og at en isteden kan flytte det direkte over på et nytt prosjekt. Havvindprosjektet har også gitt mersmak.

– Havvind er aktuelt og passer godt inn i miljøprofilen som Ølen Betong har styrket de siste årene. Vi jobber stadig med tiltak som skal redusere Co2-utslippene, og i det bildet passer Hywind Tampen-prosjektet godt inn, mener teknologileder Vigre.

Folk i vinden

Tips oss

Folk i vinden

Har de ein ny kollega på laget? Send oss ein e-post så legg me det ut på Folk i vinden!

Send tips

Har du ei god Medvind-sak?

Har du gode tips fra næringslivet i Vindafjord? Stikk innom, eller kontakt oss.

Send tips
T E S T