Hopp til innhald

Nybygg på Ljoshalltomta i Etne

Brødrene Mæland og Helgevold Gruppen satsar vidare med nytt næringsbygg på Ljoshalltomta i Etne, og vil gjerne ha fleire med på laget.

Det nye bygget vil ligg på den gamle Ljoshalltomta ved E134 (Illustrasjon: Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS)

Tømrarfirmaet Brødrene Mæland held til i Medvind sin kontorfellesskap i Etne, men no ser dagleg leiar, Anders Mæland, fram til å komme inn i eige bygg. 

Dagleg leiar i Brødrene Mæland, Anders Mæland, ser nybygget som ei viktig brikke i den vidare satsinga i distriktet. (Foto: Brødrene Mæland Bygg og Betong AS)

– Me ynskjer først og fremst å oppnå betre profilering med dette. Ljoshalltomta ligg tett på Europavegen og der vil me bli enda meir synlege. I tillegg har me lenge hatt ein draum om eit eige bygg kor me kan bygge eit godt arbeidsmiljø. Me vil satse i distriktet og håpar me kan drive på i mange år. Eit eige bygg er då ei viktig brikke i utviklinga, seier han.

– Me likar å ha gode lokasjonar for folka våre. No ynskjer me å satse enda meir i Etne, og her får me ei toppmoderne og framtidsretta løysing for dei tilsette. Her vil både fagarbeidarar og kontorpersonale ha moglegheit til å sitte. Me har no nærare 20 tilsette frå Etne hjå oss, som kan ha kontordagar og hente vareleveransar her. 

Bygget er ferdigteikna av arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS, i samråd med Helgevold og Brødrene Mæland. Bygget får avkøyring ved Bondekompaniet i Etne og får namnet «Ljoshallbygget». 

I første etasje kjem fire seksjonar, der Helgevold og Brødrene Mæland skal disponere to av dei. Dei andre to seksjonane ynskjer dei å leige ut til andre bedrifter. I andre etasje vert det kontorareale med 16 plassar, kor ti vil vere ledige for utleige. I tillegg vil det stå ein seksjon på heile 230 kvadratmeter ledig i andre etasje.  

– Denne delen håpar me å leige ut, og den kan brukast til mykje. Alt frå klinikk til kontor, seier Mæland. 

Helgevold Gruppen og Brødrene Mæland ynskjer å få på plass kjøparar eller leigetakarar av dei to ledige seksjonane i første etasje, før dei går i gong med byggestart.

– Bygget vil ha ei fantastisk plassering, så dette håpar me vil vere attraktivt for fleire, avsluttar Johannes Helgevold.  

Forretningsutviklar i Helgevold Gruppen, Johannes Helgevold, er oppteken av gode lokasjonar for dei tilsette i distriktet. (Foto: Helgevold Gruppen)


Ledige stillingar

IKKJE PUBLISER Utbjoa Armering & Sveis AS
Frist: 01. okt

Folk i vinden

Tips oss

Folk i vinden

Har de ein ny kollega på laget? Send oss ein e-post så legg me det ut på Folk i vinden!

Send tips

Har du ei god Medvind-sak?

Har du gode tips fra næringslivet i Vindafjord? Stikk innom, eller kontakt oss.

Send tips
T E S T