Hopp til innhald

Mer arbeidspraksis på Lundeneset 

Lundeneset videregående skole ønsker å legge mer vekt på arbeidspraksis. Hvis brikkene faller på plass skal elevene etter planen bruke nesten en skoledag i uken ute hos bedrifter i et halvt år. 

Faglærer, Kristine Vik Ekornrud, mener det blir bra med mer praksis for elevene på Salg og reiseliv vg2 ved Lundeneset videregående skole. (Foto: Helga Klungland)

Til høsten ønsker Lundeneset videregående skole å fordele skoletimene litt annerledes på linjen Salg og reiseliv vg2. Skolen vil legge et større søkelys på praktisk arbeid ved å sende elevene ut i betydelig mer arbeidspraksis enn de tidligere har vært. Faglærer, Kristine Vik Ekornrud, mener det er på tide å få et større fokus på det praktiske slik at elevene blir mer forberedt på arbeidslivet. 

– Vi ønsker at elevene skal komme seg ut å få jobbet med ekte ting, ikke bare teori på skolen. Dette er tross alt en linje man kan gå ut i lære fra, så vi tenker det er lurt at de får kommet seg ut for å smake på det å være i arbeidslivet, sier Ekornrud.

Det er få elever ved Lundeneset videregående skole som går ut i lære, Kristine håper den nye ordningen kanskje vil være med å snu dette.

– Å ha en god og variert mengde arbeidspraksis gjør at elevene ser mer mulighetene. De får testet ut hva de liker og finner ut av hva de eventuelt ikke liker. Dette gjør gjerne at noen som ikke hadde tenkt å gå ut i lære velger den veien likevel etter å ha vært ute i praksis, sier Ekornrud. 

Spente elever

Førsteklassingene Olene Aarsland og Sara Veggeland gleder seg over den nye ordningen. (Foto: Helga Klungland)

Sara Veggeland og Olene Aarsland er nå ferdige med det første året sitt på linjen Salg, service og reiseliv. De er begge enige i at ordningen er en god idé. 

– Det blir bra med mer praktisk arbeid og læring om arbeidslivet. Det gjør at vi finner ut av mer både faglig, men også mer om hva vi selv vil, forteller Aarsland. 

– I tillegg blir det en mer variert skoleuke og ikke like mye teori, legger Veggeland til. 

De gleder seg begge til å være førstemann ut, siden ordningen starter høsten 2022.

Leter etter bedrifter 

Skolen er nå inne i fasen der de prøver å få hanket inn bedrifter. 

– Vi har veldig mange gode bedrifter her i området. Siden dette gjelder linjen Salg og reiseliv, trenger vi bedrifter som er relevante for læreplanmålene der. Innholdet i fagene vi går ut ifra blir helt nytt nå da det går i fra å være ungdomsbedrift til arbeidspraksis. Vi skal derfor hente læreplanmål fra Vg3 salg og reiseliv, som egentlig er 1. året i lære, forklarer Ekornrud.

Hun forteller videre at skolen er åpen for at bedriftene kan være med på å velge ut hvilke læreplanmål som er relevante og best ut ifra bedriftenes eget fokus.

En vinn-vinn-situasjon

Tidligere har servicelinjen i andre klasse hatt alle timene i faget Yrkesfaglig fordypning på samme dag. Dette har vært dagen for å arbeide med ungdomsbedriftene. Ungdomsbedrifter skal linjen fortsette med, men timene blir nå tatt fra de andre programfagene. Nå skal Yrkesfaglig fordypning kun gå til arbeidspraksis, forteller faglærer Kristine Vik Ekornrud. 

Skolen ser for seg at elevene skal ut fire-fem timer en dag i uken i omtrent et halvt år. De ønsker at elevene skal rotere på bedrifter annenhver måned for å prøve litt forskjellig. Målet er også at elevene tar med seg oppgaver fra bedriftene over til skolebenken.

– Dette krever at vi får gode bedrifter med på laget som ønsker et slikt samarbeid. Dette vil være en vinn-vinn-situasjon da elevene får testet ut arbeidslivet og reelle arbeidsoppgaver. Samtidig får bedriftene mulige fremtidige arbeidstakere eller lærlinger, sier Ekornrud. 

– Å få de inn fra de er unge av, er gjerne en fordel sammenlignet med noen som har jobbet i 10-15 år. Unge kan komme med nye innfallsvinkler og de er lettere å forme, legger hun til.

Folk i vinden

Tips oss

Folk i vinden

Har de ein ny kollega på laget? Send oss ein e-post så legg me det ut på Folk i vinden!

Send tips

Har du ei god Medvind-sak?

Har du gode tips fra næringslivet i Vindafjord? Stikk innom, eller kontakt oss.

Send tips
T E S T