Hopp til innhald

12 nyansatte og ny konsernleder

Bjørn Tollefsen er nyansatt konsernleder i Helgevold Gruppen.  – Vi rigger oss for vekst i det nye året, sier han. Konsernet starter det nye året med hele 12 nyansatte.

Helgevold Gruppen starter det nye året med mange nyansatte og visjoner om å rigge seg for vekst. (Foto: Helgevold Gruppen)
Bjørn Tollefsen kjenner selskapet godt siden han frem til nyttår var styreleder i Helgevold Gruppen. Nå har han forlatt sjefsjobben som kommunedirektør i Etne kommune til fordel for lederstillingen i energikonsernet.

– Jeg visste hva jeg gikk til, og dette blir veldig spennende. Det handler i stor grad om å få med seg folk og gi dem ansvar og tillit, sier den nye konsernlederen som mener Helgevold Gruppen skal rigge seg for vekst og utvikling. 

– Det skjer veldig mye i energibransjen, og vi lever i et ekstremt dynamisk samfunn der alt skjer så fort. Det er mange muligheter i alternative energikilder som solceller og havvind. Denne utviklingen skal vi være en del av sier han og legger vekt på at han tror 2023 også vil bli preget av høye strømpriser og et generelt høyt kostnadsnivå.

– Men jeg trenger nok mer enn et par dager i sjefsstolen før jeg skal slå på stortrommen med visjonene, sier han og ler. 

Bjørn Tollefsen har hatt en lang karriere i industrien, blant annet som verftsdirektør og konserndirektør i Aibel. I rollen som styreleder i Helgevold Gruppen har han vært en solid bidragsyter med sin lange erfaring fra både industri og offentlig sektor. 

– Gruppen er et ekstremt spennende selskap med sin sterke posisjon i en tid der elektrifisering, styring og det grønne skiftet er øverst på agendaen. Dette gjelder både for husholdninger som ønsker seg solceller eller bruke smarthusteknologi, til de store prosjektene i bedriftsmarkedet der Helgevold er en totalleverandør, forteller Tollefsen.

Tollefsen er slett ikke alene om å være nyansatt i Helgevold. I starten av det nye året kan konsernet ønske velkommen totalt 12 nye medarbeidere. Helgevold Elektro AS ble etablert i 1987 og feiret dermed 30 års jubileum i 2017. I dag består Helgevold Gruppen av Helgevold Elektro AS, Helgevold Elektro Haugesund AS og Ystanes Elektro AS.


Folk i vinden

Tips oss

Folk i vinden

Har de ein ny kollega på laget? Send oss ein e-post så legg me det ut på Folk i vinden!

Send tips

Har du ei god Medvind-sak?

Har du gode tips fra næringslivet i Vindafjord? Stikk innom, eller kontakt oss.

Send tips
T E S T